ریاضیات دبیرستان
دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1392 :: 22:22

چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام
خیز، ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام
گر بپرسی داغ تو با سینه خواهر چه کرد
قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام
اربعین حسینی تسلیت باد 

 

 
 
بالای صفحه