ریاضیات دبیرستان

راه حل مساله ۱۸ صفحه ۸۷ کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال  چاپ ۱۳۹۲
 

 

  

 

 

در ویرایش دوم کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جدید التالیف (چاپ ۱۳۹۲) در قسمت مسائل مربوط به محاسبه حدود مساله ای به مسائل قبلی اضافه شده است (مساله ۱۸ صفحه ۸۷) ، که اکثر دانش آموزان آن را به کمک حد در بی نهایت حل می کنند، اما منظور کتاب استفاده از قضیه فشردگی است که در صفحه ۷۵ کتاب مطرح شده است.

راه حل این مساله (با استفاده از قضیه فشردگی) که توسط همکار گرامیمان جناب آقای سعید ابوطالبی دبیر ریاضی منطقه فارسان استان چهارمحال و بختیاری (مدرس دوره ضمن خدمت کتاب دیفرانسیل جدیدالتالیف) تهیه و به سایت ریاضی سرا ارسال شده است را در ادامه دانلود نمایید. 

 

منبع: http://riazisara.ir  

 
 
بالای صفحه