ریاضیات دبیرستان

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم نظری

 

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

۱۳۹۲/۲/۲۸

حسابان

ریاضی فیزیک

۱۳۹۲/۳/۱

جبر و احتمال

ریاضی فیزیک

۱۳۹۲/۳/۱۱

هندسه 2

ریاضی فیزیک

۱۳۹۲/۳/۱۱

ریاضی 3

علوم تجربی

۱۳۹۲/۳/۱۱

ریاضی ویژه انسانی

علوم انسانی

 

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال چهارم (دوره پیش دانشگاهی)  

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

۱۳۹۲/۲/۲۸

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ریاضی فیزیک

 

سوالات و پاسخنامه دروس سال سوم رشته های فنی و کامپیوتر 

 

تاریخ امتحان

نام درس

رشته

لینک دانلود

۱۳۹۲/۲/۳۰

ریاضی 3

فنی

  

 منبع: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
 
 
بالای صفحه