ریاضیات دبیرستان

سوالات کنکور رشته تجربی با پاسخ تشریحی

ردیفتوضیحاتدانلود سوالحجمدانلود پاسخحجم
1کنکور 1381 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال970 KBدانلود پاسخ1.33 MB
2کنکور 1382 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال781 KBدانلود پاسخ1.03 MB
3کنکور 1383 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال837 KBدانلود پاسخ970 KB
4کنکور 1384 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.17 MBدانلود پاسخ1.15 MB
5کنکور 1385 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.22 MBدانلود پاسخ1 MB
6کنکور 1386 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.30 MBدانلود پاسخ1.18 MB
7کنکور 1387 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.17 MBدانلود پاسخ1.15 MB
8کنکور 1388 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.19 MBدانلود پاسخ1.47 MB
9کنکور 1389 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال1.38 MBدانلود پاسخ1.20 MB
10کنکور 1390 رشته تجربی با پاسخ تشریحیدانلود سوال2.10 MBدانلود پاسخ2.52 MB

 

منبع: دبیرستان پسرانه شاهد امام خمینی (ره)

 
 
بالای صفحه