ریاضیات دبیرستان
پنج‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1391 :: 17:50

پیش نویس راهنمای معلم پایه دوم  

دانلود فایل  

پیش نویس راهنمای معلم پایه ششم  

 

فصل اول : کسر متعارفی  

            درس اول : کسر – عدد مخلوط ( صفحه ی 2 الی 5 )  

     درس دوم  : مقایسه و ساده کردن کسرها ( صفحه ی 6 الی 9 )  

            حل مسئله : راهبرد رسم شکل ( صفحه ی 10 الی 11 )  

                              فصل دوم:  عدد های اعشاری    

   

 درس اول : نمایش اعشاری عددها  ( صفحه ی 22 الی 25 )  

 درس دوم : جمع ، تفریق وضرب عددهای اعشاری ( صفحه ی 26 الی 29 )  

    درس سوم : تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی ( صفحه ی 32 الی 35 )  

    حل مسئله : راهبرد الگویابی ( صفحه ی 30 الی 31 )   

                            فصل چهارم : عددها تقریبی    

 

      درس اول : تقریب زدن – قطع کردن ( صفحه ی 62 الی 65)  

       درس دوم : تقریب زدن – گرد کردن ( صفحه ی 66 الی 69)  

     درس سوم : نمایش عدد های تقریبی روی محور  ( صفحه ی 72 الی 75)  

      درس چهارم : محاسبه ی تقریبی و ترتیب انجام عملیات ( صفحه ی 76 الی 78)  

      حل مسئله : راهبرد حل مسئله ی ساده تر  ( صفحه ی 70 الی 71 )  

                                  فصل ششم :  آمار و احتمال   

  

   درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها  ( صفحه ی 102الی 105 )  

 

منبع: سایت تالیف کتب درسی ریاضی

 
 
بالای صفحه